Wereldwijd zijn er uitdagende klimaatdoelstellingen afgesproken. Om de doelstellingen voor 2030 te halen heeft onze overheid heel wat subsidies beschikbaar gesteld. Subsidies waarmee de Nederlandse overheid particulieren en ondernemers stimuleert om duurzaam te investeren.

Deze subsidies kunnen ook van toepassing zijn op je (duurzame) warmwaterinstallatie, want naast het isoleren waardoor er minder energie nodig is, kunnen er bijvoorbeeld andere technieken worden toegepast zodat er minder fossiele brandstoffen nodig zijn om warm water te maken.

Wij helpen je graag op weg door aan te geven voor welke subsidieregelingen onze toestellen in aanmerking komen. Deze subsidies verkorten de terugverdientijd en de toestellen waar een subsidie op verleend wordt, verbruiken bovendien veel minder energie. Daardoor draag je meteen bij aan een duurzamer Nederland. Dat is voor iedereen goed.

ISDE subsidie
Energie investerings aftrek
Dumava subsidie

Meer informatie over de diverse subsidies

Adviesbureaus

Er zijn diverse adviesbureaus in Nederland die kunnen ondersteunen met subsidie berekeningen of aanvragen.
Een opsomming van een aantal bureaus waarmee ons sales team eerder in contact is geweest: