Obsługa

Istnieje oczywiście także obsługa klienta, której oczekuje się od producenta produktów wysokiej jakości. Obejmuje ona wykrywanie i usuwanie usterek oraz dostępność wsparcia technicznego w miejscu wdrażania instalacji. Czytaj więcej…

Biuletyn serwisowy

W naszych biuletynach serwisowych znajdziesz informacje na temat rozwoju technicznego produktów, które są obecnie w użyciu.