Werkzaamheden inbedrijfname

  • Controle waterzijdige aansluiting
  • Controle gaszijdige aansluiting
  • Controle rookgasafvoersysteem
  • Controle elektrische aansluiting
  • Controle instellingen van het toestel
  • Indien op het toestel aanwezig programmeren van de regeling
  • Eerste opstart
  • Controle functionaliteit
  • Controle collector aansluiting en montage
  • Afvullen zonnesystemen

Installatie Videos


Onderhoud video

Waterzijdig onderhoud

Gaszijdig onderhoud


Registreer je product

Registreer je product bij ons zodat we je optimaal kunnen assisteren bij het onderhoud of aanvullende producten


Op afspraak

A.O. Smith kan onderhoud voor u op afspraak uitvoeren. Ook de inbedrijfname kan op afspraak voor u worden gedaan.